Sacred Wiki
Advertisement

Co jakiś czas wybieramy Artykuł na medal. Tutaj napisz swoje propozycje. Z kilku propozycji wybierzemy jeden artykuł. Aby głosować przejdź na stronę głosowania.

Zasady głosowania[]

  • Swoją kandydaturę może przedstawić każdy zarejestrowany edytor SacredPedii.
  • Każda zamieszczona tu kandydatura zostanie poddana głosowaniu.
  • Głosować może każdy zarejestrowany i automatycznie zatwierdzony użytkownik.
  • Arytkuł na medal wybieramy co miesiąc.
  • W przypadku, gdyby dwa artykuły otrzymały taką samą liczbę głosów, oba zostaną zamieszczone na dwa tygodnie każdy w kolejności alfabetycznej.
  • Jeżeli nic nie zostanie zgłoszone artykuł na medal wybierze jeden z administratorów.
Advertisement